NAV StudioN

Myter & Mysterier Live, Gudinnans återkomst – del 1

av NAV StudioN | Publicerades 5/19/2019

Vi bygger nu vidare på våra tidigare  NAV:sessions "Myter & Mysterier Live" med Eric Schüldt och Per Johansson. Tidigare teman har varit: Digitaliseringen, Samhällsbygget, Bildning, Musik&Mystik, Civilisation... Denna kväll gästas vi av Jonna Bornemark, forskare, författare och aktuell med boken Det omätbaras renässans. Jonna arbetar för närvarande med områden som berör kvällens tema "Gudinnans återkomst" - synen på kvinnan, moderskap, graviditet, kropp, materia, liv och transendens... Hennes tankar möter Per och Erics samtal om feminina och maskulina principer, rörelser i tiden och om vart vi kan tänkas vara på väg samt deras tidigare utforskande av "det feminina" i Myter & Mysterie-avsnittet  #Gudinnans återkomst och senare även berättelsen om Maria Magdalena.

Om Podcasten

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.