NAV StudioN

Myter Och Mysterier Live, Bildning, Del 1

av NAV StudioN | Publicerades 11/23/2018

Vi beklagar ljudkvalitén de första 8 minuterna. Den enormt populära Pod-serien "Myter & Mysterier" med Eric Schüldt och Per Johansson går nu in i en "Live-hybrid" där vi, under tre kvällar i höst, kommer bjuda in gäster som "stör"och utmanar samtalen med aktuella och angelägena samhällsutmaningar. Övergripande frågeställning: "Vad måste förändras för att vi ska klara oss tillsammans?" Gäst 8 november är Lotta Lundgren - (Programledare SVT bl.a Historieätarna och författare) Tema: Bildning

Om Podcasten

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.