NAV StudioN

Staten och kapitalet, del 2

av NAV StudioN | Publicerades 4/13/2020

Vi bygger nu vidare på våra tidigare NAV:sessions "Myter & Mysterier Live" med Eric Schüldt och Per Johansson. Tidigare teman har varit: Digitaliseringen, Samhällsbygget, Bildning, Musik&Mystik, Civilisation, Gudinnans återkomst... Även denna säsong kommer ägnas åt perspektiv på samtidens stora gemensamma samhällsutmaningar - och nu genom en djupare reflektion och granskning av våra politiska och ekonomiska system och drivkrafter. Denna kväll är underrubriken "Konsumtionen & Klimatet" och Eric och Per kommer dela scenen med Therese Uddenfeldt, journalist och författare till boken "Gratislunchen - eller varför är det så svårt att förstå att allt har ett slut".

Om Podcasten

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.