10 framgångsrika vanor hos förmögna personer

Av Nordea Sparpepp

Avsnittet publicerades: 10/14/2019

Beskrivning

Vi djupdyker i en artikel från Entrepreneur.com om hur de mest framgångsrika människorna i USA gör för att skapa fortsatt rikedom och hur du kan tillämpa deras principer i ditt sparande. Sarah Ryrhagen och Daniel Fagerström för samtalet i detta avsnitt - häng med! Läs artikeln här entrepreneur.com/article/332372. Hitta din fondportfölj med Fondväljaren - du skapar din egen fondportfölj, men vi guidar dig såklart på vägen. Börja här: https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/investeringar/fondvaljaren.html?cid=4386718479 _________ Ansvarsfriskrivning: Innehållet i denna podcast har oavsett källa gjorts i god tro. Informationen är, enligt Nordeas bedömning, korrekt vid den tidpunkt då podcasten publicerades men kan ändras utan förvarning. Podcastens innehåll har sammanställts av Nordea och ger endast allmän information. Innehållet ska inte betraktas som personlig rekommendation om vissa finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte några individuellt anpassade investeringsråd. Individen måste själv avgöra en placerings lämplighet utifrån den egna ekonomin, sin skattesituation och de egna placeringsmålen och individen står själv för förlustrisken. Innan individen fattar beslut baserat på någon information i denna podcast rekommenderar vi att hon eller han kontaktar en finansiell rådgivare. Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor.

Om podcasten

Erica Papagiannopoulou och Sarah Ryrhagen bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Nytt avsnitt varannan måndag!