Nordea Sparpepp

Är du lycklig?

av Nordea Sparpepp | Publicerades 9/16/2019

Vi pratar med vd:n Mathias Härenstam och kultur och marknadschefen Kristina Hagström Ilievska på Jobzone. Deras vision är att ha världens lyckligaste medarbetare. Temat är Happynomics och hur man blir lycklig på jobbet och hur det påverkar ekonomin om man inte trivs. Om du inte mår bra på jobbet presterar du därefter. De går även in på hur de motiverar sig till att spara och sätter upp peppande sparmål. Börja spara www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/investeringar/nora.html?cid=6503867702 Ansvarsfriskrivning: Samtliga omdömen och prognoser i denna podcast har, oavsett källa, gjorts i god tro, är eventuellt endast korrekta vid den tidpunkt då podcasten offentliggörs och kan ändras utan förvarning. Podcastens innehåll har sammanställts av Nordea och ger endast allmän information, vilken inte är avsedd att ligga till grund för något placeringsbeslut. Innehållet ska inte betraktas som personlig rekommendation om vissa finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte några individuellt anpassade investeringsråd. Inte heller tar den hänsyn till den enskilda placerarens ekonomi, befintliga innehav eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser. Placeraren måste själv avgöra en placerings lämplighet utifrån den egna ekonomin, sin skattesituation och de egna placeringsmålen. Placeraren står själv för förlustrisken. Innan lyssnaren fattar beslut baserat på någon information i denna podcast rekommenderar vi att han eller hon kontaktar en finansiell rådgivare.

Om Podcasten

Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Nytt avsnitt varannan måndag!