Framtidens sparande är grönt!

Av Nordea Sparpepp

Avsnittet publicerades: 12/9/2019

Beskrivning

Vad är hållbarhet? Många tänker kanske i första hand på klimat och miljö. Visste du att genom ditt sparande kan du påverka bolag och branscher som är verksamma över hela världen att agera mer hållbart? Det ska vara enkelt att spara hållbart. Hör de senaste trenderna och lösningarna för att spara grönt för framtiden! I veckans avsnitt av Sparpepp gästas Daniel Fagerström och Sarah Ryrhagen av Felix Nilsson och Stefan Henningsson, hållbarhets- och klimatexperter i Nordea. Läs mer om hållbart sparande här: https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/fonder/sa-sparar-du-hallbart.html Innehållet i denna podcast har oavsett källa gjorts i god tro. Informationen är, enligt Nordeas bedömning, korrekt vid den tidpunkt då podcasten publicerades men kan ändras utan förvarning. Podcastens innehåll har sammanställts av Nordea och ger endast allmän information. Innehållet ska inte betraktas som personlig rekommendation om vissa finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte några individuellt anpassade investeringsråd. Individen måste själv avgöra en placerings lämplighet utifrån den egna ekonomin, sin skattesituation och de egna placeringsmålen och individen står själv för förlustrisken. Innan individen fattar beslut baserat på någon information i denna podcast rekommenderar vi att hon eller han kontaktar en finansiell rådgivare. Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor.

Om podcasten

Erica Papagiannopoulou och Sarah Ryrhagen bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Nytt avsnitt varannan måndag!