Nordea Sparpepp

Till dig som vill eller ska köpa din första bostad

av Nordea Sparpepp | Publicerades 3/24/2019

Det här är avsnittet till alla som vill eller ska köpa sin första bostad, vi talar om hur du kan få extra rabatt på dina bolån, hur det utökade amorteringskravet påverkar dig men också varför du ska börja spara idag och avslutar med hur ditt boende påverkar Sveriges ekonomi. Daniel Fagerström träffar Michael Skytt,(Bolånechef på Nordea), Hans Flink (Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik), Kristina Kruse (Senior Makroanalytiker på Nordea). Börja månadsspara idag: https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/investeringar/nora.html?cid=6503867702 Ansvarsfriskrivning: Samtliga omdömen och prognoser i denna podcast har, oavsett källa, gjorts i god tro, är eventuellt endast korrekta vid den tidpunkt då podcasten offentliggörs och kan ändras utan förvarning. Podcasten ger endast allmän och preliminär information och den är inte avsedd att ligga till grund för något placeringsbeslut. Podcasten har sammanställts av Nordea och tillhandahålls till utvalda investerare som allmän information för personligt bruk. Den är inte avsedd som personlig rekommendation om vissa finansiella instrument eller strategier, och innehåller alltså inte några individuellt anpassade placeringsråd. Inte heller tar den hänsyn till den enskilda placerarens ekonomi, befintliga innehav eller skulder, kunskaper om och erfarenheter av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser. Placeraren måste själv avgöra en placerings lämplighet utifrån den egna ekonomin och skattesituationen och de egna placeringsmålen. Placeraren står själv för förlustrisken. Innan mottagaren fattar beslut baserat på någon information i publikationen rekommenderar vi att han eller hon kontaktar en finansiell rådgivare. Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på fina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor.

Om Podcasten

Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Nytt avsnitt varannan måndag!