Till Noterat podcast

13. Marie Samuelsson

Av Noterat podcast

Avsnittet publicerades: 7/12/2014

Samtal med Marie Samuelsson, tonsättare och vice preses i Musikaliska Akademien.

Om podcasten

Sveriges första podcast om och med människorna bakom musiken.