Om filosofers liv och tankar

#15 Tomas Persson om hur schimpanser och människor härmar varandra på zoo.

av Om filosofers liv och tankar | Publicerades 9/24/2018

Ceremonin: https://youtu.be/GQqZVthHyuA Föreläsningarna: https://youtu.be/Qlw1NIBva_c (Koloskoperingen: 56:50 - till pampig musik) Studien: https://link.springer.com/article/10.1007/s10329-017-0624-9 (Open Access) Exempel på imitativ lek (från experimentell studie, ej den belönade): https://youtu.be/JqyPqFrbo5k

Om Podcasten

Om filosofers liv och tankar är en podcast som uppmärksammar och diskuterar svenska filosofers forskning och filosofiska utveckling. Podcastens titel är en blinkning till Diogenes Laertios klassiska verk "Om kända filosofers liv och tankar", via vilket vi idag har tillgång till en filosofisk tankeskatt som annars gått förlorad.