Om filosofers liv och tankar

#17 Om att vara doktorand i filosofi

av Om filosofers liv och tankar | Publicerades 1/7/2019

https://www.fil.lu.se/person/MarthaJohansson/ https://www.fil.lu.se/person/SigneSaven/ https://www.fil.lu.se/person/AndreasStephens/ Maillistan som Signe nämner: https://lists.liu.se/mailman/listinfo/filosofen Karriärguide som omnämns: https://80000hours.org/

Om Podcasten

Om filosofers liv och tankar är en podcast som uppmärksammar och diskuterar svenska filosofers forskning och filosofiska utveckling. Podcastens titel är en blinkning till Diogenes Laertios klassiska verk "Om kända filosofers liv och tankar", via vilket vi idag har tillgång till en filosofisk tankeskatt som annars gått förlorad.