Om filosofers liv och tankar

#23 Susan R. Wolf on Moral Saints, Compatibilism and Meaning in life.

av Om filosofers liv och tankar | Publicerades 9/4/2019

More on Susan Wolfs research can be found here: https://philosophy.unc.edu/people/susan-wolf/

Om Podcasten

Om filosofers liv och tankar är en podcast som uppmärksammar och diskuterar svenska filosofers forskning och filosofiska utveckling. Podcastens titel är en blinkning till Diogenes Laertios klassiska verk "Om kända filosofers liv och tankar", via vilket vi idag har tillgång till en filosofisk tankeskatt som annars gått förlorad.