#4 Innovativ undervisning i velfærdsuddannelserne

I denne episode har vi inviteret hele tre undervisere i studiet til at fortælle om, hvordan de arbejder med innovation i deres undervisning.Gæsterne er Louise Schack Hausted og Daniel Mølgaard Larsen, der underviser på den pædagogiske assistentuddannelse på Social og SundhedsSkolen Herning, samt Michelle Gravgaard, der underviser på social- og sundhedshjælperuddannelsen på Randers Social- og Sundhedsskole. Sammen gør de os klogere på, hvordan man arbejder både innovativt i undervisningen og hvordan man underviser i innovation. De giver deres bedste erfaringer og værktøjer til, hvordan man skaber de bedste rammer for innovativ undervisning i velfærdsuddannelserne og hvad det kræver af underviseren selv. 00:00: Intro og præsentation af dagens gæster03:15: Sådan gør du innovation interessant for eleverne10:14: Værktøjer til at skabe innovativ undervisning og få eleverne til at tænke innovativt25:09: Underviserens rolle i det innovative klasseværelse41:40: Bør vi genstarte vores undervisningsform?45:27: Gæsternes vigtigste pointer

Om Podcasten

En podcast om innovation i velfærdssektoren. Podcasten er produceret af Randers Social- og Sundhedsskole med støtte fra Fonden for Entreprenørskab.