#7 Handlemod - Sådan skaber du mod til forandring

At være innovativ kræver handling og ofte også mod til at gå andre veje. I dette afsnit kigger vi på begge dele, når vi ser nærmere på begrebet handlemod. Anne Eggebrecht og Peter Matzen har sammen firmaet Handlemod, hvor de træner mennekser i at øge deres handlekraft og til at finde modet til at skabe forandring. Både personligt og på ens arbejdsplads eller uddannelse. Anne og Peter gør os klogere på hvad handlemod er og hvorfor det er vigtigt at være handlemodig, og så hjælper de os med at træne vores handlemodsmuskel og giver gode råd og værktøjer til, hvordan man  kan finde modet til at skabe forandring og hvordan man gør svære opgaver lettere at løse. 00:00: Intro og præsentation af dagens gæster03:57: Hvad er handlemod?12:20: Hvorfor skal man være handlemodig og skal man altid handle?23:30: Sådan bliver du handlemodig.43:08: Gæsternes vigtigste pointer

Om Podcasten

En podcast om innovation i velfærdssektoren. Podcasten er produceret af Randers Social- og Sundhedsskole med støtte fra Fonden for Entreprenørskab.