1. Vreden

Vilka känslor är det som driver oss till handling? Behöver vi väcka både ilska och hopp för att fler ska agera i klimatomställningen? Vilken typ av berättande och vilka berättelser är det som berör på det sättet? De här frågorna tar vi upp i poddens första avsnitt men vi pratar också om varför det behövs både hjältar och monster i berättelserna om klimatförändringarna. Första avsnittet är ett samtal mellan Jakob Hultcrantz Hansson, skådespelare och regissör, och Alexandra Nikoleris, biträdande lektor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet. Musik av Johannes Ekdahl Du Rietz 

Om Podcasten

Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Välkommen till Omställningsberättelser. Här utforskar vi kulturens roll i övergången till en fossilfri värld. Genom vår podcast låter vi konstnärer komma till tals, i samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra konstnärer om hur vi kan besvara de här stora frågorna.