2. Konst och aktivism

I det här avsnittet möter poeten och författaren, tillika initiativtagaren till Omställningsberättelser Mats Söderlund konstnären Caroline Mårtensson i ett samtal om vad det innebär att vara aktivist genom sitt konstnärsskap. De pratar om bland annat om behovet av att stanna i problematiska frågeställningar snarare än att ge enkla svar och att det är just detta konsten är så bra på. Caroline Mårtensson jobbar med konstnärliga metoder för att kommunicera och översätta vetenskaplig kunskap och utgår ofta från specifika platser och situationer. Hennes mål är att förmedla kunskap men också att engagera genom att öka vår förståelse av vad det innebär att människan är en del i ett större ekosystem. Musik av Johannes Ekdahl Du Rietz

Om Podcasten

Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Välkommen till Omställningsberättelser. Här utforskar vi kulturens roll i övergången till en fossilfri värld. Genom vår podcast låter vi konstnärer komma till tals, i samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra konstnärer om hur vi kan besvara de här stora frågorna.