5. Glas

I  det här avsnittet pratar Alexandra Nikoleris, forskare vid Lunds  universitet med Dougald Hine, skribent och en av grundarna av Dark Mountain. Samtalet utgår ifrån Dougalds essä The Asteroid: An Anthropocene whodunnit som ingår i boken Walking in the Void. Vi pratar om hur glas berättar på ett annat sätt än språk, varför klimatförändringar inte riktigt är ett problem och skillnaden mellan acceptans och att se nyktert på den samtid vi lever i. Vid ett tillfälle nämner Alexandra en klimatroman som hon inte minns titeln på. Det är Alexis Wrights The Swan Book hon tänker på. I det här avsnittet hålls samtalet på engelska. Boken Walking in the Void var en del av utställningen med samma namn som skapades av glaskonstnärerna Philip Baldwin och Monica Guggisberg och visades på Glasmuseet Ebeltoft i Danmark mellan 12 juni 2020 och 11 april 2021. Inledande musik av Johannes Ekdahl Du Rietz.

Om Podcasten

Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Välkommen till Omställningsberättelser. Här utforskar vi kulturens roll i övergången till en fossilfri värld. Genom vår podcast låter vi konstnärer komma till tals, i samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra konstnärer om hur vi kan besvara de här stora frågorna.