Omvärldspodden från Carnegie Private Banking

#92 Kronkurs, handelskonflikt och Europaparlamentsval – vilka effekter ska investerare ha koll på?

av Omvärldspodden från Carnegie Private Banking | Publicerades 5/23/2019

Varje torsdag analyseras tre ämnen som formar investeringsklimatet. Programledare i detta avsnitt är omvärldsstrategerna Henrik von Sydow och Helena Haraldsson. 1) Kronan kan falla mer - vi underviktar svenska aktier 2) Många mörka moln kan ge en slagig börs framåt 3) Sex svåra månader för Europa väntas – var försiktig till europeiska aktier Disclaimer Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Risker Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.

Om Podcasten

Välkommen till Investera & Agera - en podcast från Carnegie Private Banking. Varje tisdag och torsdag: ▶Hur är marknadsläget just nu? ▶Vad är viktigt framåt? ▶Hur ska man agera i sin investeringportfölj?