Omvärldspodden från Carnegie Private Banking

Analytikerspecial: Gaming

av Omvärldspodden från Carnegie Private Banking | Publicerades 9/5/2019

Detta något längre specialavsnitt gästades av Carnegies analytiker inom gaming, Oscar Erixon som delade med sig av sina insikter och kunskaper om sektorn. Bl.a kommer du få svar på: • Vilka nyckeltal och värderingsparametrar är viktigast? • Hur bör man tänka om man har eller vill ha exponering mot sektorn? • Hur står sig den svenska gamingsektorn i ett internationell perspektiv? • Trender som kommer påverka branschen framåt? • Hur är de svenska bolagen positionerade? • Vilka är de största riskerna att hålla koll på? Disclaimer Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Risker Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.

Om Podcasten

Välkommen till Investera & Agera - en podcast från Carnegie Private Banking. Varje tisdag och torsdag: ▶Hur är marknadsläget just nu? ▶Vad är viktigt framåt? ▶Hur ska man agera i sin investeringportfölj?