Fallet Thomas Quick - Del 3/4

Av Öppet fall

Avsnittet publicerades: 9/10/2019

Beskrivning

Hur borde fallet Thomas Quick hanterats av polis, åklagare och domstolar? Hur såg den bevisning ut som presenterades vid rättegångarna? Hur kan det komma sig att jurister gör så olika bedömningar av om han var skyldig eller oskyldig?    I Öppet fall berättar jurister vid Lunds Universitet historien om Thomas Quick och analyserar fallet på ett akademiskt och förutsättningslöst sätt. Del 3/4

Om podcasten

Öppet fall är en podcast från Lunds universitet om uppmärksammade rättsfall. Forskare från juridiska fakulteten öppnar upp ett omtalat rättsfall och analyserar det på ett öppet och förutsättningslöst sätt. Vi tar oss an ett nytt fall varje månad. Ibland är det ett aktuellt rättsfall som granskas, ibland ett uppmärksammat fall i svensk rättshistoria.