#26 Vuorovaikutustilanteet ja tunnereaktiot osana oppimista / Iida mäkikallio, pariterapeutti

Keskustellaan Iidan kanssa siitä miksi vuorovaikutustilanteet ovat keskeinen osa arjen oppimista ja mitä niiden dynamiikasta on jokaisen hyödyllistä ymmärtää. Miksi vuorovaikutusongelmien syyt eivät useinkaan löydy yksittäisestä henkilöstä, vaan siitä mitä tapahtuu ihmisten välillä? Miksi taitavat vuorovaikutustaidot ei välttämättä riitä, vaan on osattava tunnistaa myös omia tunnerektioita? Oletko sinä ristiriitatilanteessa siili tai hyökyaalto? Mihin jokainen voi itse vaikuttaa, kun haluaa lisätä toimivaa vuorovaikutusta? Iida Mäkikallio on ihmissuhteisiin ja tunnetaitoihin erikoistunut psykologi, pariterapeutti ja valmentaja.

Om Podcasten

Osaamisen kehittäminen mielletään usein kursseilla ja koulutuksissa tapahtuvaksi ilmiöksi, mutta todellisuudessa arki on täynnä oppimisen paikkoja. Mikä saa meidät tarttumaan niihin? Miten oppimisen ja työssä kehittymisen saa osaksi arkea? Podcast houkuttelee kuulijan oppimisen psykologian äärelle psykologi Hanna Siefenin johdolla. #oppiminen #psykologia #osaamisenkehittäminen #L&D #HRD