Barn-Boks-Poesi

Det sjätte avsnittet år 2017 av Örnen och Kråkans Poesipod spelades in den 20 september och har titeln "Barn-Boks-Poesi". Göran Sommardal , författare och kritiker, Alice Thorburn, bibliotekarie, och Örnen och Kråkans redaktör Magnus William-Olsson samtalar och exemplifierar. Alla tre leden i begreppet, "barn", "bok" och "poesi" är satta ifråga i denna pod som tar upp poeter som Eva Lindström, Barbro Lindgren, Pernilla Stalfelt men också Joar Tiberg, Lotta Olsson, Bo Setterling och många fler. Läs mer om aktuell poesi på svenska på www.ornenochkrakan.se

Om Podcasten

ÖRNEN OCH KRÅKAN:s poesipod. Här samtalar poeter, kritiker och andra i ca 60 minuter om aktuell poesi på svenska. Och så läser poeterna sina dikter förstås. Sänds en gång i månaden. Läs mer på www.ornenochkrakan.se