Ortodox kristen tro

17 samtal om mission med fader Herman Fields

av Ortodox kristen tro | Publicerades 5/15/2020

Mission är en uråldrig och oskiljaktig del av Antiokias Kyrka, men vilka risker finns att det fokuset går förlorat? Hur tar sig ortodox mission uttryck i det post-kristna sekulariserade Väst? Vad är egentligen en lyckad församling i det avseendet? Jag samtalar med min gamle vapendragare fader Herman Fields, fd. ordförande i vår församling och numera präst i Kanada.

Om Podcasten

Vad är egentligen ortodox kristendom? Ortodox betyder "rätt lära" och "rätt lovsång". Hur tar sig en sådan tro uttryck i Sverige idag? Fader Mikael, ortodox präst, går igenom olika teman och ämnen som rör den Ortodoxa Kyrkan.