På Tværs

HJERNEN-I-FOKUS Sammen om synet

av På Tværs | Publicerades 3/15/2021

Synsproblemer efter hjerneskade - screening, udredning og synstræning Podcasten med Birgitte Nygaard Sommer, fysioterapeut, Neurocenteret. handler om resultatet af projektet: "Sammen om Synet", som Aarhus Kommunes Neurocenter (NC) og Center for Syn og hjælpemidler (CSH) har iværksat i 2018, hvor borgere med hjerneskade og synsproblemer er blevet screenet for træningsbehov med henblik på at iværksætte den rette målrettede genoptræning.Formålet med projektet: "Sammen om synet" har været at udvikle en samarbejdsmodel mellem NC og CSH, hvor man interdisciplinært afdækker synsproblemer og iværksætter målrettet synsrehabilitering. Målet er, at borgere, med erhvervet hjerneskade som følge heraf, i højere grad kan udvikle og opnå kompetencer, der giver dem mulighed for at leve et for dem meningsfuldt hverdags- og/eller samfundsliv - herunder arbejdsliv. 

Om Podcasten

På Tværs er MarselisborgCentrets podcast. På Tværs giver dig lyden af MarselisborgCentret: hvad foregår der, hvem er vi, og hvad drømmer vi om? Vi taler med gæster fra centret, fra lokalområdet og brugere af stedet, og vi lytter til deres fortællinger og drømme. Hvis du har gode idéer, ris eller ros til vores podcast, er du altid velkommen til at sende en mail til ole.mygind@stab.rm.dk. Du kan også ringe til 2133 7668.