Pirate Rock

Carl Linnaeus

av Pirate Rock | Publicerades 10/27/2017

Författaren Carl besökt Morgon med Antonina och Christan och berättade om sin nya bok " Kiss Klassified".

Om Podcasten

Pirate Rocks intevjuer.