Trump, börsen och sömnbrist - avsnitt 76

Av Placeras STOCKholmsbörsen

Avsnittet publicerades: 11/9/2016

Beskrivning

STOCKholmsbörsen summerar första marknadsreaktionerna på Trumps valvinst och tecknar olika scenarios, hot och möjligheter inför framtiden.

Om podcasten

Lars Frick och Tomas Linnala med gäster bjuder på subjektiva tolkningar och vinklingar på finansmarknaderna, konjunktur, politik, geopolitik och framför allt ekonomijournalistik. STOCKholmsbörsen speglar privata åsikter och ska värderas som sådana. Den har ingenting med Nasdaq att göra.