Plats för konst

#1 Konsten & offentligheten, med Karolina Keyzer & Magdalena Malm

av Plats för konst | Publicerades 3/23/2019

Plats för konst bjuder in representanter från olika delar av det offentliga konstfältet för att samtala om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet. I det första avsnittet diskuterar arkitekten Karolina Keyzer (f.d. stadsarkitekt i Stockholms Stad)och Statens Konstråds direktör Magdalena Malm det offentliga rummets förutsättningar och konstens plats i staden, samt frågor om hållbarhet, samarbete över professionsgränser, relationen till stadens invånare, estetik och mycket mer. Podden leds av konstvetaren och arkitekten Molly Sjögren, på initiativ av konstförmedlingsföretaget ArtPlatform. Avsnitten släpps varje månad. Kontakt: molly.sjogren@artplatform.se

Om Podcasten

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.