Plats för konst

#5 Överlappande praktiker, med Elin Strand Ruin & Jonas Nobel

av Plats för konst | Publicerades 10/21/2019

Plats för konst bjuder in representanter från olika delar av det offentliga konstfältet för att samtala om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet. I diskussionen om offentlig konst kan gränsdragningen mellan de olika professionerna komma att bli aktuell, och ifrågasättas. För att fördjupa förståelsen för de olika yrkesrollerna och förklara hur de ställer sig till frågor om yrkesidentitet medverkar konstnären Jonas Nobel, som gjort flera offentliga verk och driver designföretaget UglyCute, och arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin, som bland annat gjort verken Knitting House (2010) och The kitchen of Praxagora (2016), driver eget arkitektkontor och är aktiv debattör. Podden leds av konstvetaren och arkitekten Molly Sjögren, på initiativ av konstförmedlingsföretaget ArtPlatform. Kontakt: molly.sjogren@artplatform.se

Om Podcasten

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.