Krönika - Minska oron = minskad smärta

Inläst krönika av Björn Rudman - Att stilla oron genom kunskap om situation. Genom ökad kunskap kan oron stillas och därmed också stressen. När stressen sjunker kan också smärtan sjunka. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

Om Podcasten

En podcast med självhjälp mot stress och smärta av Björn Rudman. Ämnen som stress, stresskontroll, livscoachning, smärta och smärtlindring där du får lära dig hur du själv tar tillbaka kontrollen över din kropp, minska ditt lidande och kanske får ett lite lättare liv med kontroll över stressen och mindre smärta. Kontakta Caladrius på www.caladrius.se