Positiv psykologi med Benjamin och Emelie

14. Lycka, något mer än bara positiva känslor? (Eudaimonistiskt välmående)

av Positiv psykologi med Benjamin och Emelie | Publicerades 2/14/2016


Hittills har podden haft högt fokus på positiva känslor som en väg till ökat välmående. Nu är det dags att titta närmre på den andra erkända vägen mot välmående och lycka, nämligen eudaimonism. Strävan mot självförverkligande och personlig utveckling är enligt många forskare en minst lika viktig aspekt att arbeta med när man vill öka en människas välmående. Det kommer dock, i dag, bli tydligt att hedonistiskt och eudaimonistiskt välmående är starkt sammankopplade till varandra. Att försöka förespråka enbart det ena perspektivet känns lönlöst. Framåt kommer vi nu lägga mer fokus åt det eudaimonistiska perspektivet av välmående. Inom eudaimonismen inryms bland annat områden som styrkor, flow, relationer, självförtroende, personlig utveckling, autonomi och mening.

Om Podcasten

Välkommen till Sveriges populäraste pod om positiv psykologi, lycka och utveckling. Benjamin och Emelie är båda akademiskt utbildade inom positiv psykologi, psykologisk coachning och neurovetenskap. Här delar dom med sig av kunskap och verktyg med förhoppningen att inspirera till positiva förändringar och ökat välmående. www.positivpsykologipodden.se info@positivpsykologipodden.se