12. Skärmkonflikter

Varför blir det så ofta konflikter kring skärmar? Hur gör man för att hantera konflikterna med bibehållen respekt för både barnet och sig själv som förälder?

Om Podcasten

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).