17. Att känna skuld och skam i sitt vuxna ledarskap

David och Petra pratar om hur vi kan lätta på det tunga oket som skuldkänslor över våra brister och tillkortakommanden i vardagen kan ge i relation till barnen eller eleverna.

Om Podcasten

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).