20. Problemskapande beteenden

David och Petra pratar om stress, överkrav, heta situationer, kroppens reaktioner och handlingar som kan ställa till det i vardagen samt om vuxnas ansvar.

Om Podcasten

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).