3. Trots

Vad är trots egentligen? Varför trotsar barn? Hur kan föräldrar förebygga och hantera trots?

Om Podcasten

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).