4. Läxkonflikter

Varför blir det konflikter kring läxor? Vad kan föräldrar göra för att underlätta? Vilket ansvar har skolan?

Om Podcasten

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).