9. Så blir du en pratbar vuxen!

Hur skapar man förtrolighet och tillit i vuxen-barn-relationen så att barnen vill berätta om de utmaningar de möter i livet? Hur kan man hjälpa och stötta ett barn som har problem? Vad skall man säga för att barnet inte skall utbrista ”du fattar ju ingenting!”? Och vad skall man undvika att säga?

Om Podcasten

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).