Pogodne zapomnienie

Refleksja o pogodnym zapominaniu nie jest kompletna. Pokazuję kilka powodów co, kogo i po co warto pogodnie zapminać. Mam nadzieję, że to zjawisko przyniesie uwolnienie, odbarczenie i może być okazją do realnego spotkania z innymi, w przestrzeni gdzie każdy będzie mógł wejrzeć w siebie zanim zabierze głos.

Om Podcasten

Ten podcast to rezultat moich refleksji po zajęciach ze studentami, superwizjach, pracy z nauczycielami. Stawiam w nim kwestie psychologiczne tak, by wynikało z nich coś praktycznego dla codziennego funkcjonowania, rozumienia innych i porządkowania tego, co mówimy sobie o sobie