Prowincja

Prowincja ma konotację pejoratywną. Trochę dlatego, że wszystko co w niej wartościowe już przeniosło się do Warszawy, a trochę dlatego, że nie wiadomo, czym ona teraz jest. Opowiadam o mojej prowincji, tej wymarzonej z country i tej, w której żyję.

Om Podcasten

Ten podcast to rezultat moich refleksji po zajęciach ze studentami, superwizjach, pracy z nauczycielami. Stawiam w nim kwestie psychologiczne tak, by wynikało z nich coś praktycznego dla codziennego funkcjonowania, rozumienia innych i porządkowania tego, co mówimy sobie o sobie