Psychologia Eksperymentalna - procedury, zmienne, etyka

Ten odcinek jest dla moich studentów oraz dla osób zainteresowanych psychologią. Opowiadam w nim jak wygląda proces eksperymentalny w psychologii z perspektywy teoretycznej (ma to być pomoc dla „moich” w przygotowaniu do kolosa), ale ma też pomóc spojrzeć krytycznie na treści badań naukowych. Po wysłuchaniu tego odcinka będziesz wiedzieć: jakie jest miejsce w procedury eksperymentalnej pośród innych stosowanych w psychologii;  jak przejść od teoretycznego pytania do praktycznego działania badawczego;  jak stawiać problemy etyczne i czym się kierować w ich rozwiązywaniu Muzykę przygotował Kris Haor z Paranoji https://www.facebook.com/ParanojaWB/

Om Podcasten

Ten podcast to rezultat moich refleksji po zajęciach ze studentami, superwizjach, pracy z nauczycielami. Stawiam w nim kwestie psychologiczne tak, by wynikało z nich coś praktycznego dla codziennego funkcjonowania, rozumienia innych i porządkowania tego, co mówimy sobie o sobie