[Wykład] Psychologia eksperymentalna #1

Podczas mikro wykładu na instagramie opowiadam o procesie badawczym w psychologii eksperymentalnej, mówię o założeniach teoretycznych, stawianiu hipotez, operacjonalizacji, typach zmiennych i o skalach pomiarowych. Wykład odbywa się przez instagram z powodu odwołania zajęć dla studentów DSW. Nagranie z 11.03.2020

Om Podcasten

Ten podcast to rezultat moich refleksji po zajęciach ze studentami, superwizjach, pracy z nauczycielami. Stawiam w nim kwestie psychologiczne tak, by wynikało z nich coś praktycznego dla codziennego funkcjonowania, rozumienia innych i porządkowania tego, co mówimy sobie o sobie