असल मान्छे कसरी चिन्न सकिन्छ? || मान्छे असल छ भनेर पहिचान दिने गुणहरु ||

हामी सामाजिक संजालमा यता भेट्न सक्छौं है: https://www.facebook.com/sabeenakarki https://twitter.com/sabeenakarki?lang https://www.instagram.com/sabeenakarki_/

Om Podcasten

Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)