#41 Utviklingsarbeid i barnehagen - nødvendig for å sikre barns rettigheter

I denne podkasten møter du Tonje Skoglund, Kari Lerbak og Alona Krieken Laski, i en samtale om utviklingsarbeid, en sentral del av pedagogisk ledelse. Du får blant høre betraktninger på hvordan styrere og pedagogisk ledere kan forstå motstand som en konstruktiv kraft. Hvorfor tiden er en avgjørende faktor, og betydningen av kritisk refleksjon. Alle er tilknyttet Høgskolen i Innlandet.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Om Podcasten

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.