#43 Tverrfaglige tema Otta skole

LK20 gir lærere et stort handlingsrom for å utvikle elevenes kompetanse. Samtidig forventes det at vi tar på alvor elevenes motivasjon, opplevelse av mestring og relevans. I denne episoden møter vi igjen lærerne Ann Toril Mohn og Mona Olsen Bakke fra Otta skole i samtale med Kjell Evensen og Berit Dahl. Lærerne forteller om hvordan et tema i matematikk utviklet seg gjennom elevmedvirkning, og hvordan elevenes motivasjon påvirket veien arbeidet tok. Fra et avgrenset tema rundt geometri utviklet elevene kompetanse i møtet med de utfordringene som oppsto underveis. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Om Podcasten

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.