#48 Dialogkonferanse og fasilitering for læring i Regional ordning

Hvilket potensiale ligger i dialogkonferansen, og hvordan kan den bidra til å styrke praksis lokalt i barnehager? Som møteform har dialogkonferanse et særlig potensial ved at deltakerne tar utgangspunkt i egen praksis. Gjennom strukturert erfaringsdeling hvor dialog- prinsipper aktivt brukes, fremmes læring mellom deltakere. Strukturen også medvirke til at praksisfeltet og Universitets- og høgskolesektoren  får mer likeverdige roller.I denne episoden utforskes temaet nærmere. Du møter Torbjørn Lund, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø i samtale med Kaja Haaland og Alona Krieken Laski ved Senter for livslang læring.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Om Podcasten

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.