#49 Aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen - pedagogisk ledelse i praksis

Aksjonslæring er praksisnært. Pedagogiske ledere og styrere fordyper seg i og reflekterer over egen praksis sammen med personalet, for å avgrense områder man ønsker å undersøke. En egnet arbeidsmåte i aksjonslæring er pedagogisk dokumentasjon. I denne podkasten med Kari Lerbak, Elise Tornes og Alona Krieken Laski utdyper deltakerne hvordan aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon kan være ledd i å realisere en lærende organisasjon.Deltakerne arbeider ved barnehagelærerutdanningene ved HINN og OsloMet. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Om Podcasten

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.