Simple Swedish Podcast

Simple Swedish Podcast #20 - Family

av Simple Swedish Podcast | Publicerades 1/23/2020

I det här avsnittet pratar jag om ord för olika familjemedlemmar på svenska, och om min egen familj och släkt. Kolla in swedishlinguist.com för att se hur du får tillgång till PDF:er med transkript och ordlista för alla avsnitt! In this episode I'm talking about words for different family members in Swedish, and about my own family and relatives. Head to swedishlinguist.com to see how to get a PDF transcript and word list for all episodes!

Om Podcasten

Learn Swedish with this simple podcast, spoken at a slower pace with easy vocabulary