Simple Swedish Podcast

Simple Swedish Podcast #21 - Guest: Carlos Rojas

av Simple Swedish Podcast | Publicerades 1/30/2020

I det här avsnittet pratar jag med min fasters man om hur det var att komma till Sverige på 80-talet som flykting från Pinochet-regimen i Chile, vilka svårigheter som fanns, och vad som har förändrats sen dess fram till idag. Kolla in swedishlinguist.com för transkriptet för det här avsnittet och mycket annat!In this episode I'm talking to my aunt's husband about what it was like to come to Sweden in the 80's as a refugee from the Pinochet regime in Chile, what difficulties there were and what has changed from then up until today. Check out swedishlinguist.com for the transcript of this episode and lots of other stuff!

Om Podcasten

Learn Swedish with this simple podcast, spoken at a slower pace with easy vocabulary