Sjöhistorisk podd: Om textilfynden i Birkas hamn

Under åren 2010-2014 gjordes marina arkeologiska undersökningar i Birkas hamn. Mycket organiskt material fans bevarat däribland ett 20 tal textilfragment. Textilarkeolog Amica Sundström ger sin syn på fynden. Intervju: Peter Asp

Om Podcasten

I Sjöhistorisk podd pratar vi om maritim historia och aktuell forskning. Det kan handla om allt från humrar till sjömanstatueringar. Sjöhistorisk podd produceras av Sjöhistoriska museet i Stockholm.