Skolpsykologen Hanna Wallensteen om effekter av rasism

Hur hanterar vi en situation där vi ser någon annan blir utsatt för rasism? Och vilka effekter har rasismen på den som blir utsatt? Detta pratar vi om med skolpsykologen Hanna Wallensteen, som i tjugo år har föreläst och samtalat med människor om rasism, fördomar och stereotyper. 

Om Podcasten

Podcasten Skolan och rasismen är en del av Friends webbkurs med samma namn. Här hör du forskare, en lärare, en skolpsykolog, en elev och Friends processledare för att få med olika perspektiv på hur rasism tar sig uttryck och hur skolan kan arbeta för att motverka rasism.