Avs 5 - Lena Olving & Mathias Uhlén

Av Smarta Samtal podcast

Avsnittet publicerades: 4/11/2016

Beskrivning

Lena Olving, vd Mycronic, är nyfiken på hur KTH-professorn i bioteknik Mathias Uhlén klarar av att kombinera cutting edge forskning med att också vara serie-entreprenör. Mathias krossar myten om att Sverige skulle vara bra på grundforskning men sämre på att göra affärer av forskningsresultaten. De båda diskuterar hur vi ska få fler civilingenjörer, inte minst kvinnliga, och Lena levererar ett önskemål till höstens forskningsproposition: En tydligare propp där det framgår hur den svenska forskningen också kan bli svenska affärer.

Om podcasten

I Stiftelsen Smarta Samtal™ är samtalet i fokus - vi gör vad vi heter. Smarta samtal gör frukostsamtal på Playhouse Teater i Stockholm, och från januari 2016 också podcast. Här samtalar opinionsbildare från politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle om aktuella samhällsutmaningar med det goda samtalet i fokus. Olika åsikter och erfarenheter möts och bryts i nyanserade och konstruktiva samtal, som ofta överraskar både gästerna själva och lyssnarna. Våra samtal är politiskt och kommersiellt oberoende.