Till podcasten

Smarta Samtal avs 13 - AI vs Homo Sapiens - framtiden är redan här - Smarta Samtal podcast

Avsnittet publicerades: 12/13/2018

”Det kommer inte att finnas någon gräns mellan AI och människan. Vi kommer att bli något annat. Det måste vi acceptera.” Det säger datalogen och professorn Danica Kragic Jensfelt i ett samtal med filosofen Jonna Bornemark och ABBs VR-chef Jeton Aliu i Smarta Samtal Podcast. Hur ser den världen ut när AI kryper närmar och till slut in i människan? Hur styr vi samhället tillsammans? Ska Googles och Facebooks algoritmer bli Open Source – i demokratins tjänst? Ju mer avancerad tekniken blir, desto mänskligare måste människlig intelligens bli. Lyssna på ett Smart samtal om artificiell och mänsklig intelligens där tre perspektiv möts: teknikerns, humanistens och praktikerns. Och om hur kritiskt ifrågasättande, praktisk användning och utforskande samtal över gränserna är det som håller tekniken i människans tjänst – och världen mänsklig.

Om podcasten

I Stiftelsen Smarta Samtal™ är samtalet i fokus - vi gör vad vi heter. Smarta samtal gör frukostsamtal på Playhouse Teater i Stockholm, och från januari 2016 också podcast. Här samtalar opinionsbildare från politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle om aktuella samhällsutmaningar med det goda samtalet i fokus. Olika åsikter och erfarenheter möts och bryts i nyanserade och konstruktiva samtal, som ofta överraskar både gästerna själva och lyssnarna. Våra samtal är politiskt och kommersiellt oberoende.