Smarta Samtal avs 13 - AI vs Homo Sapiens - framtiden är redan här

Av Smarta Samtal podcast

Avsnittet publicerades: 12/13/2018

Beskrivning

”Det kommer inte att finnas någon gräns mellan AI och människan. Vi kommer att bli något annat. Det måste vi acceptera.” Det säger datalogen och professorn Danica Kragic Jensfelt i ett samtal med filosofen Jonna Bornemark och ABBs VR-chef Jeton Aliu i Smarta Samtal Podcast. Hur ser den världen ut när AI kryper närmar och till slut in i människan? Hur styr vi samhället tillsammans? Ska Googles och Facebooks algoritmer bli Open Source – i demokratins tjänst? Ju mer avancerad tekniken blir, desto mänskligare måste människlig intelligens bli. Lyssna på ett Smart samtal om artificiell och mänsklig intelligens där tre perspektiv möts: teknikerns, humanistens och praktikerns. Och om hur kritiskt ifrågasättande, praktisk användning och utforskande samtal över gränserna är det som håller tekniken i människans tjänst – och världen mänsklig.

Om podcasten

I Stiftelsen Smarta Samtal™ är samtalet i fokus - vi gör vad vi heter. Smarta samtal gör frukostsamtal på Playhouse Teater i Stockholm, och från januari 2016 också podcast. Här samtalar opinionsbildare från politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle om aktuella samhällsutmaningar med det goda samtalet i fokus. Olika åsikter och erfarenheter möts och bryts i nyanserade och konstruktiva samtal, som ofta överraskar både gästerna själva och lyssnarna. Våra samtal är politiskt och kommersiellt oberoende.